De Nacht Wacht

Nachtwacht_Rembrandt.jpg

Als nieuw thema voor het cursusjaar 2015-2016 hebben de docenten gekozen voor het onderwerp van de "Nacht Wacht". Niet alleen het gekende schilderij "de Nachtwacht" dat de Nederlandse kunstschilder Rembrandt van Rijn schilderde rond 1640, maar evenzeer het lonken naar of het verwensen van de duisternis in de avondlijke uren. Het thema zal in de loop van het voorjaar 2016 een verdere creatieve uitdieping krijgen en zijn plaats veroveren in onze eindejaarstentoonstelling in juni.